Over onze school

IKC De Repelaer werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0-12 jaar, waarbij de diverse vakken steeds meer in samenhang worden aangeboden in een veilige, redelijk kleinschalige en uitdagende omgeving met betrokken kinderen die steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en te behalen doelen.

We zijn een christelijk IKC. Op basis van onze identiteit willen we ons laten inspireren door de Bijbel en de omgang daarmee in de christelijke traditie. Voor ons geldt als belangrijkste sleutelwoord: naastenliefde.

IKC De Repelaer is onderdeel van Stichting H3O. Stichting H3O verzorgt christelijke opvang en christelijk onderwijs voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder hebt u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten: het integraal kindcentrum (IKC).

Hier staan en gaan we voor

Ons onderwijs wordt kort samengevat met de woorden communicatie, veiligheid, betrokkenheid, uitdaging, maatwerk en eigenaarschap.

In onze schoolgids leest u meer over onze missie, visie en waarden.

Wij bieden

Onze school werkt met het leerstofjaargroepensysteem met differentiatie waar nodig. De zaakvakken worden geïntegreerd en thematisch gegeven. Engels geven we al vanaf groep 1. Meer- en hoogbegaafde kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen als ze daarvoor in aanmerking komen ook gebruik maken van de faciliteiten van de Flexklas. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de pagina peuters, basisonderwijs en opvang.

Praktische informatie

IKC De Repelaer is een echte wijkschool met een gevarieerde leerlingpopulatie. Wij bieden basisonderwijs aan circa 250 leerlingen, waarvan circa 160 leerlingen onderwijs volgen op de locatie Standhasenstraat (verdeeld over 8 groepen) en circa 90 leerlingen op de locatie Eddingtonweg (verdeeld over 4 groepen).

Onze school werkt met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school. De schooltijden zijn als volgt: maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur woensdag 08.30-12.30 uur vrijdag (groep 1 tm 3) 08.30-12.00 uur vrijdag (groep 4 tm 8) 08.30-14.30 uur U bent van harte welkom en kunt een afspraak maken om uw kind aan te melden. De directie staat u graag te woord. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en vertellen we over onze school en ons onderwijs. We laten de school zien en u kunt ons vragen stellen. Indien gewenst krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Zodra de school het aanmeldingsformulier ondertekend terug ontvangen heeft, is de plaatsing definitief. Voor uitgebreide praktische informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Samen maken we het rond

Ouders/verzorgers zijn welkom op onze school. Het gaat immers om uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. Maar u kunt ook meehelpen op school. Wij willen een ‘open’ school zijn en vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders/verzorgers. Maar een goed contact komt van twee kanten. Wij verwachten van u dat u contact opneemt met school als er iets is en u kunt er op rekenen dat wij contact met u opnemen als er iets met uw kind aan de hand is. Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend (Primair) Onderwijs Dordrecht. Passend Onderwijs betekent thuisnabij onderwijs door de extra ondersteuning naar het kind te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning. Om dit doel te bereiken, werken binnen het samenwerkingsverband basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs nauw met elkaar samen.