Inhoud

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan ---- -- ----

---- ----- --- - ---

Waarden

Waar wij voor staan

Missie, visie, kernwaarden en een veilige leeromgeving

School

Schoolgrootte, schooltijden, kerndoelen en onderwijsklimaat

-

Van opvang tot onderwijs

IKC

Onderwijs en opvang onder één dak

-

Zorg 

Wet Passend Onderwijs

Het schoolbestuur moet elk kind een passende onderwijsplek aanbieden

Ouders en school

Over de ouderbijdrage, OR, MR en onze communicatie met ouders

-

Team
Dit zijn onze mensen
Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!- --- ----- -----

Werkwijze
Wat doen en leren kinderen bij ons?--- --- ----- ----

--

Praktische zaken

Informatie over o.a. activiteiten, protocollen, schoolfoto's en verzuim --- ------- ----- ----

Resultaten

De onderwijskwaliteit, het leerlingvolgsysteem en de eindtoetsscores --- ---------

Adressen

Intern en extern

Adressen en namen van contactpersonen en instanties

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart waar u de andere schoollocaties kunt vinden 

-