Organisatie van ons IKC

Scroll naar beneden en kom meer te weten over: 


  1. Stichting H³O
  2. Integraal Kindcentrum (IKC)
  3. Peuteropvang
  4. Kinderopvang
  5. Kinderdagopvang
  6. Voorschoolse opvang
  7. Tussen de middagopvang
  8. Buitenschoolse opvang
  9. Vakantieopvang
  10. Organisatie basisschoolgroepen

Stichting H³O

De Repelaer maakt deel uit van de Stichting H³O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H³O biedt u keuze uit 9 christelijke IKC's, een evangelisch IKC, een SBO, 2 opvanglocaties in Dubbeldam en het Insula College (voortgezet onderwijs op vmbo, mavo, havo of vwo niveau).


De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  


Op de website van de stichting gleest u meer over Stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens. 

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder hebt u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten: het integraal kindcentrum (IKC).

Peuteropvang

De peuteropvang (2-4 jaar) is geopend van 08.30 - 11.30 uur (beide locaties) of van 08.30 - 10.30 uur (locatie Eddingtonweg) en van 12.30 - 14.30 uur (locatie Standhasenstraat).


Soms zijn er wachtlijsten om kinderen op de peuteropvang te plaatsen; meldt u zich tijdig aan. Uw kind mag 2 dagdelen of 4 dagdelen (met een indicatie van het consultatiebureau) komen spelen. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. 


Plaatsing op de peuteropvang staat niet gelijk aan plaatsing op de basisschool.  (Voor de basisschool dient u uw kind apart aan te melden). Informeer hiernaar bij een van de pedagogisch medewerkers. De medewerkers van de peuteropvang staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie verschaffen.

Kinderopvang (algemeen)

Kinderopvang bij Stichting H³O is flexibel. U kiest dagen die bij u passen, hele of halve dagen, vast of wisselend, wekelijks of incidenteel. 


Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag  door de belastingdienst. Stichting H³O kan u ondersteunen bij de administratieve verwerking van aanvragen en toeslagen op uw ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van onze stichting. Hier vindt u ook de actuele tarieven.

Kinderdagopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar) is open van 07.00 - 18.00 uur (locatie Standhasenstraat), ook tijdens alle schoolvakanties (met uitzondering van de week tussen Kerst en Oud en Nieuw). 


Meldt u zich tijdig aan, soms zijn er wachtlijsten. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 

Plaatsing op de kinderdagopvang staat niet gelijk aan plaatsing op de basisschool. (Voor de basisschool meldt u uw kind apart aan). De medewerkers van de kinderdagopvang staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie verschaffen.

Voorschoolse opvang (VSO)

Vanaf 7.30 uur (tegen meerprijs vanaf 07.00 uur) wordt voorschoolse opvang aangeboden. Deze vindt plaats in dezelfde ruimte als de naschoolse en vakantie-opvang. De uitstraling is warm en huislijk. 


Uw kind wordt voor schooltijd opgevangen door pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden bij het lezen, spelen, kleuren of het ondernemen van een andere korte activiteit. De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen. 


De voorschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met naschoolse en/of vakantieopvang.

Tussen de middag opvang (TMO)

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op school. Zij hebben een half uur lunchpauze waarin ze eten en buitenspelen onder begeleiding van één of meerdere ouder(s).

Naschoolse opvang (NSO)

De naschoolse opvang is een plek waar uw kind samen met anderen kan spelen, vriendjes en vriendinnetjes ontmoet en het gevoel heeft een eigen plekje te hebben. 


De kinderen worden na schooltijd opgevangen door pedagogisch medewerkers die samen met hen de dag doornemen, activiteiten ondernemen of gewoon een spelletje doen. Maar ook als uw kind wil ontspannen is hier in de opvang ruimschoots gelegenheid voor. Het is vrije tijd, dus het ongedwongen karakter staat voorop. De uitstraling van de ruimte is warm en huislijk. De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen. De naschoolse opvang sluit om 18.30 uur. 


De naschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met voorschoolse en/of vakantieopvang.

Vakantieopvang (VO)

Kinderen die zich vervelen tijdens een vakantie of als de ouders naar het werk zijn, kunnen gebruik maken van de vakantieopvang. Op de vakantieopvang organiseren pedagogisch medewerkers leuke uitstapjes en niet alledaagse activiteiten voor de kinderen. Maar ook als de kinderen willen ontspannen is hier ruimschoots gelegenheid voor. Het is vrije tijd, dus het ongedwongen karakter staat voorop. Dit alles vindt plaats in een warme en huislijke sfeer. 


De vakantieopvang is beschikbaar tijdens alle schoolvakanties (met uitzondering van de week tussen Kerst en Oud en Nieuw) van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen. De naschoolse opvang sluit om 18.30 uur. 


De vakantieopvang kan al dan niet gecombineerd worden met voorschoolse en/of naschoolse opvang.

Organisatie basisschoolgroepen

De groepen 1 t/m 8 zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. De kinderen worden naar leeftijd in groepen verdeeld. Alle kleutergroepen zijn gecombineerde groepen van jongste en oudste kleuters. In de midden -en bovenbouw wordt gewerkt met zowel heterogene groepen als combinatiegroepen. In de kleutergroepen stromen het hele jaar door nieuwe kleuters in.