Resultaten van ons onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over 


  1. De status van onze onderwijskwaliteit (kwaliteitsontwikkeling: 'Scholen op de kaart')
  2. Hoe wij de voortgang van kinderen monitoren ('kindvolgsysteem en rapportage') en vastleggen 
  3. Hoe onze kinderen vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren ('Uitstroomgegevens en scores eindtoets')