Team

Medewerkers

Basisschool locatie Standhasenstraat:
Groep 1A/2A: Juf Tamara Bakker op maandag t/m woensdag

Juf Judith Jacobse op donderdag en vrijdag
Groep 1B/2B: Juf Ruth van Nood op maandag t/m woensdag
Juf Michelle de Vries op donderdag en vrijdag

Groep 3: Juf Ilse Pince van der Aa op maandag t/m woensdag

Juf Tamara Bakker op donderdag en vrijdag
Groep 4: Meester Bas van Hofwegen op maandag, donderdag en vrijdag

Juf Carolien Huijser op dinsdag en woensdag
Groep 5: Juf Mariëtte van der Linden op maandag en dinsdag

Juf Nadia Hoogeveen op woensdag t/m vrijdag
Groep 6: Juf Yteke de Lange op maandag en woensdag t/m vrijdag

Juf Lieke Gort op dinsdag
Groep 7: Juf Merel Reijniers op maandag t/m vrijdag (juf Lydia Angelier 1

maandagmiddag in de 2 weken)
Groep 8: Juf Gonda Hardeman op maandag, donderdag en vrijdag

Meester Bas van Hofwegen op dinsdag en woensdag

Plusklas: Juf Carolien Huijser (maandag)

Onderwijsassistenten: Juf Tarana van Eijkeren (maandag en dinsdag groep 6 en 7), juf Ria Westra (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend groep 4 en 5) en juf Chantal Kraaijenveld (alle ochtenden groep 3 en de middagen groep 1/2)

Intern Begeleider: Juf Karin van den Oever (maandag, dinsdag en donderdag)
Administratief medewerkster: Juf Raymonde Groenenboom (maandag, dinsdag en donderdag)
Directeur: Meester Frank Wijnbeek (maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdag, donderdagochtend en vrijdagmiddag)
Bovenbouwcoördinator: Meester Paul Schellekens (dinsdag om de week)

Onderbouwcoördinator: Juf Lydia Angelier (maandagochtend)

ICT-coördinator: Juf Merel Reijniers (dinsdagmiddag om de week)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Meester Stijn Couwenberg (donderdag)


Basisschool locatie Eddingtonweg:
Groep 1A/2A: Juf Marlies van Noort op maandag en dinsdag
Juf Jolijn van Asbeck op woensdag t/m vrijdag

Groep 1B/2B: Juf Tamara Dekker op maandag t/m vrijdag

Groep 3/4: Juf Linda Louwerse op maandag, dinsdag om de week en woensdag

t/m vrijdag
Juf Marieke van Tiggelen op dinsdag om de week
Groep 5/6: Juf Marieke van Tiggelen op maandag en dinsdag om de week
Juf Gera Wittekoek op dinsdag om de week en woensdag t/m vrijdag
Groep 7/8: Meester Paul Schellekens op maandag, dinsdag om de week en

woensdag t/m vrijdag

Juf Linda Louwerse op dinsdag om de week

Onderwijsassistenten: Juf Tarana van Eijkeren (donderdag en vrijdag groep 3 t/m 6)

Ondersteunende leerkracht: Juf Lydia Angelier (maandagmiddag om de week)

Intern Begeleider: Juf Lydia Angelier (dinsdag en donderdag)

Administratief medewerkster: Juf Raymonde Groenenboom (maandag, dinsdag en donderdag)
Directeur: Meester Frank Wijnbeek (maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend)

Bovenbouwcoördinator: Meester Paul Schellekens (dinsdag om de week)

Onderbouwcoördinator: Juf Lydia Angelier (maandagochtend)

ICT-coördinator: Juf Merel Reijniers (maandagmiddag om de week)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Juf Maaike Groot (woensdagochtend)


Peuteropvang locatie Standhasenstraat:
Juf Inge Neven, juf Rianne Flach, juf Jacolien Mourik en juf Mariëlle Bernadina

Peuteropvang locatie Eddingtonweg:
Juf Ulrike de Haan, juf Corina den Toom en juf Patricia van Hoeven


Buitenschoolse opvang locatie Standhasenstraat:

Juf Elise van der Helm, juf Tamara Jelier, juf Jacolien Mourik, juf Arlene Lie en juf Nataliya Nenova


Kinderdagopvang locatie Standhasenstraat:

Juf Willemijn den Besten, juf Elise van der Helm, juf Lydia van Uden, juf Corina den Toom en juf Arlene Lie

Scholing medewerkers

Het team werkt gericht aan kwaliteitsverbetering en ieder jaar worden door leerkrachten cursussen, studiedagen en opleidingen gevolgd. Dit schooljaar gaan we ons o.a. verder ontwikkelen op het gebied van thematisch onderwijs en omgaan met gedragsproblemen, waardoor de leerkrachten nog beter kunnen aansluiten bij de talenten en behoeften van de kinderen, kinderen nog meer eigenaar worden van en medeverantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces, kinderen nog meer inbreng krijgen in wat er geleerd wordt en hoe  en de kinderen zich de 21st century skills eigen maken.

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Regelmatig brengen studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding, toezicht en eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij of zij verzorgt.


Leraar In Opleiding (LIO) 

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn, worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week gedurende een periode van zo'n 15 schoolweken geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.


SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen.


In de kinderopvang hebben wij stagiaires van de beroepsopleiding pedagogische medewerkers.

Vervanging leerkrachten

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is, wordt voor vervanging gezorgd. In de meeste situaties lukt dit via een leerkracht uit de vervangingspool of een leerkracht van de eigen school die een dag in kan vallen. In een enkel geval kan een groep verdeeld worden over andere klassen. Onverwacht vrij geven willen we vermijden.


Wij zijn steeds op zoek naar invallers voor onze school. Ook onze stichting is blij met invallers voor onze scholen. Bent u of kent u iemand die daarvoor bevoegd en beschikbaar is? Neem dan contact op met onze school of met H³O.

Vertrouwenspersoon

Op onze school zijn vertrouwenspersonen aanwezig. Daarnaast heeft de Stichting H³O een externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon biedt hulp bij:

  1. problemen van kinderen waarover ze met hun leerkracht liever niet praten
  2. machtsmisbruik en/of seksuele intimidaties in de relaties tussen kinderen en tussen kinderen en leerkrachten
  3. kindermishandeling en seksuele intimidatie in de thuissituatie

Het is voor kinderen (of hun ouders en leerkrachten) goed te weten dat ze op school met deze problemen altijd bij iemand terecht kunnen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft advies. Het spreekt vanzelf, dat elk gesprek vertrouwelijk is. 

De vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Contactgegevens vertrouwenspersoon

Intern begeleider

Op onze school hebben we een intern begeleider (IB-er). Zij coördineert de specifieke zorg voor kinderen. Het gaat dan voornamelijk om kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen, onze zorgkinderen, maar ook kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. Ook neemt zij aanvullende toetsen of testen af als eerder afgenomen toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en geeft soms ook individuele hulp. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en indien mogelijk betrokken bij deze activiteiten. Zij functioneert ook als schakel tussen onze school en andere instanties die de leerlingenzorg betreffen en heeft zitting in diverse overlegorganen. Als ouders/verzorgers problemen over hun kind willen bespreken, komt uiteraard als eerste de groepsleerkracht in beeld. Zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Daarnaast kunnen de ouders ook de IB-er en de directeur daarover aanspreken.