Peuters

De peuteropvang is van oudsher een veilige overgang tussen de opvoeding en ontwikkeling thuis en andere opvoedingsmilieus zoals de basisschool. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er veel te beleven, te spelen en te leren in onze peuteropvang. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en het educatieve programma 'Peuterplein' worden de peuters goed toegerust voor een soepele overgang naar de kleutergroep. 


De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkjes bekijken. 


GGD-rapporten peuteropvang Eddingtonweg

GGD-rapporten peuteropvang Standhasenstraat

Meld uw kind aan

U kunt uw kind aanmelden voor de peuteropvang. Wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op.

Nauwe samenwerking

Onze mensen van de peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Zij delen een gezamenlijke passie om met kinderen te werken. 


Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw kind. 


De overdracht naar de basisschool, de nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.

Wat doet uw kind op de peuteropvang?

De peuteropvang werkt met de methode 'Peuterplein', afgestemd op de groep kinderen. Elk groep werkt met dezelfde thema’s afgestemd op de tijd van het jaar. Hierbij komen ook de christelijke thema’s, de jaargetijden en nationale feestdagen aan bod. 


In elk thema wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van elk kind. Vrij spelen is belangrijk voor een peuter om zich te ontwikkelen. Hier krijgen ze dan ook veel ruimte en tijd voor.

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Veilig voelen in een groep en het samenspelen. 


Ook is er aandacht voor de motorische en creatieve ontwikkeling. Er worden allerlei activiteiten aangeboden zoals samen gymmen in het speellokaal, buitenspelen, knutselen of gezellig samen zingen. 


De peuters komen in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag?

Dagdeel van 2 à 3 uur

Een speelochtend duurt drie uur, een speelmiddag twee uur. 


Het eerste kwartier is bedoeld om de kinderen weg te brengen en even te laten wennen. Na die 15 minuten zijn de ouders weg en begint het programma.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, volgt er een traject van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 


Dit betekent dat een kind 4 dagdelen per week gebruik mag maken van de peuteropvang in plaats van 2. Het doel van dit traject is om deze peuters beter voor te bereiden op de basisschool. Hoe eerder we daarmee beginnen, hoe groter het positieve effect.

Tarieven en informatie

De actuele tarieven en meer informatie over het pedagogisch beleid vindt u op de website van onze stichting.


Naar Tarieven en informatie