Opvang

PEUTEROPVANG

Op onze peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven en ontdekken. Met veel plezier komen peuters meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

Kinderdag-opvang

De kinderdagopvang is een veilige plek die aansluit op de opvoeding en ontwikkeling vanuit thuis en de basisschool. 

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier spelen, beleven, ontdekken en genieten. 

Al spelend leren de kinderen. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en een aanbod afgestemd op de leeftijd. Voor peuters gebruiken we het educatieve programma ‘Peuterplein’.

VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO)

Vanaf 07:30 uur (eventueel te vervroegen naar 07:00 uur) bieden we voorschoolse opvang aan. Deze vorm van opvang vindt plaats in dezelfde ruimte als de naschoolse en vakantieopvang. De kinderen kunnen er lezen, spelen, kleuren of een andere korte activiteit ondernemen.

Meld uw kind direct aan voor de voorschoolse opvang via Kindplanner.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang is een plek waar uw kind samen met anderen kan spelen, vriendjes en vriendinnetjes ontmoet en het gevoel heeft een eigen plekje te hebben.

De kinderen worden na schooltijd opgevangen door pedagogisch medewerkers die samen met hen de dag doornemen. Ze ondernemen allerlei activiteiten of doen spelletjes.

Maar ook als de kinderen willen ontspannen op hun eigen manier is hier ruimschoots gelegenheid voor. Het is vrije tijd, dus het ongedwongen karakter staat voorop. De naschoolse opvang sluit om 17:45 uur (eventueel uit te breiden tot 18:30 uur).

Meld uw kind direct aan voor de naschoolse opvang via Kindplanner.

TUSSEN DE MIDDAG OPVANG (TMO)

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op school. Zij hebben een half uur lunchpauze waarin ze eten en buitenspelen onder begeleiding van een ouder of personeelslid.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

vakantieopvang

Kinderen die zich vervelen tijdens een vakantie of wanneer de ouders naar het werk zijn, kunnen gebruik maken van de vakantieopvang. Op de vakantieopvang organiseren pedagogisch medewerkers leuke uitstapjes en niet alledaagse activiteiten voor de kinderen.

De vakantieopvang is beschikbaar tijdens alle schoolvakanties (met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw) van ’s morgens 07:00 uur tot ’s avonds 18.30 uur.

Meld uw kind direct aan voor de naschoolse opvang via Kindplanner.

tarieven opvang

Op de website van onze stichting vindt u alle informatie en tarieven.

rekentool

Bereken uw kosten
Om de kosten voor kinderopvang voor uw persoonlijke situatie te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool. Deze tool biedt inzicht in de totale kosten, inclusief eventuele overheidsbijdrage en uw eigen bijdrage. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

rekentool

peuteropvang

Op de locatie Eddingtonweg kunnen de peuters op alle ochtenden (behalve vrijdagochtend) van 08.30-12.30 uur spelen.

Op de locatie Standhasenstraat kan dit voor groep 1 op alle ochtenden (behalve vrijdagochtend) van 08.30-12.30 uur en voor groep 2 en 3 op alle dagen van 08.30-14.30 uur en op woensdag van 08.30-12.30 uur.

In overleg met de pedagogisch medewerkers worden de dagdelen/dagen voor uw kind bepaald. Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

Als het consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat het kind drie of vier dagdelen (in totaal zestien uur) per week gebruik mag maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuter goed voor te bereiden op de basisschool.

GEzonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang: H3O zorgt voor gezond eten en drinken. Zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O-Beweegdiploma. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s (o.a. Peuterplein) worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3.000 woorden beschikt. Deze vorm van onderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als één team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

kennismaken of aanmelden opvang

Wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen op onze opvanglocatie en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom.

Het is ook mogelijk uw kind via Kindplanner direct aan te melden voor één van onze opvanglocaties.

Kinderdagopvang

Op de kinderdagopvang kan uw kind kiezen uit allerlei activiteiten: rustig samen lezen, genieten van muziek, lekker samen spelen, een spelletje binnen of juist actief buitenspelen. Daarnaast wordt er voor de peuters gewerkt met het educatieve programma Peuterplein. Er is een groep voor 0- tot 1-jarigen en een groep voor 2- tot 3-jarigen, zodat zij een gericht aanbod krijgen. Voor de allerkleinsten is er zowel buiten als binnen de gelegenheid om in de box te spelen of lekker te liggen. En uiteraard kan er in speciale ruimtes geslapen worden. Ook zijn er gezonde eet- en drinkmomenten.

dagen of dagdelen

Bij de kinderdagopvang kunt u één of meerdere dagen of dagdelen afnemen tussen 07:00-18:00 uur al of niet in combinatie met peuteropvang.

nauwe samenwerking

Onze mensen van de kinderdagopvang, peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Zij delen een gezamenlijke passie voor het werken met kinderen. 

Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw kind. 

De laagdrempelige overdracht naar de basisschool, de nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.

Scroll naar boven