Missie en visie

Missie

Op IKC De Repelaer wordt er een leer- en ontwikkelingsklimaat aan de kinderen aangeboden. Waarbinnen individuele talenten op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk gebied zich, gericht op de toekomst, optimaal ontplooien.
Deze inspanningen zijn er op gericht de kinderen te helpen uitgroeien tot verantwoordelijke, goed toegeruste wereldburgers.

We zijn een christelijk IKC. Op basis van onze identiteit willen we ons laten inspireren door de Bijbel en de omgang daarmee volgens de christelijke traditie. Voor ons geldt als belangrijkste sleutelwoord: naastenliefde.

Visie

IKC De Repelaer werkt aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. Waarbij de diverse vakken steeds meer in samenhang worden aangeboden in een veilige, redelijk kleinschalige en uitdagende omgeving. Met betrokken kinderen die steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en te behalen doelen.

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.

Wil je meer weten over de manier waarop wij onderwijs vormgeven? Lees dan wat wij als school aanbieden.

Scroll naar boven