Ouderbijdrage

ouderbijdrage

Ook onze school vraagt ouders elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden activiteiten rondom Kerstmis en Sinterklaas betaald.

De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met deze vrijwillige bijdrage. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de normale lesactiviteiten. Alle leerlingen, ongeacht of de ouderbijdrage is betaald, mogen hieraan deelnemen.

Wil je meer weten over de ouderbijdrage en/of ouderinspraak? Kijk dan in onze schoolgids.

Scroll naar boven