Onze school

missie en visie

Ons onderwijs wordt kort samengevat met de woorden communicatie, veiligheid, betrokkenheid, uitdaging, maatwerk en eigenaarschap.

Aanbod

Onze school werkt met het leerstofjaargroepensysteem met differentiatie waar nodig. De zaakvakken worden geïntegreerd en thematisch gegeven. Engels geven we al vanaf groep 1. Meer- en hoogbegaafde kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen, als ze daarvoor in aanmerking komen, ook gebruik maken van de faciliteiten van de Flexklas. Daarnaast heeft onze school extra aanbod voor het jonge kind via voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/peuteropvang.

Team

Ons vaste team van juffen en meesters wordt regelmatig versterkt met studenten, die hun opgedane kennis bij ons in de praktijk brengen.

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is, wordt voor vervanging gezorgd. In de meeste situaties lukt dit via een leerkracht uit de vervangingspool of een leerkracht van de eigen school die een dag invalt. In een enkel geval wordt een groep verdeeld over andere klassen.

medezeggenschapsraad en ouderraad

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

Scroll naar boven