Aanbod

Professionele cultuur

Op De Repelaer hebben we oog voor elk kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas en blijven we onszelf ook actief ontwikkelen. We communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is.

Samen maken we het rond

U bent als ouders/verzorgers welkom op onze school. Het gaat immers om uw kind. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. Of meehelpen op school. Wij willen een ‘open’ school zijn en vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders/verzorgers. En goed contact komt van twee kanten. Wij verwachten van u dat u contact opneemt met school als er iets is en u mag erop rekenen dat wij contact met u opnemen als er iets met uw kind aan de hand is.

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend (Primair) Onderwijs Dordrecht. Passend Onderwijs betekent thuisnabij onderwijs door de extra ondersteuning naar het kind te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning. Om dit doel te bereiken, werken binnen het samenwerkingsverband basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs nauw met elkaar samen. We doen dit o.a. aan de hand van ons Schoolondersteuningsprofiel.

jaarklassen

De groepen 1 t/m 8 zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. Elke individuele leerling komt tot zijn recht. Groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd. Soms is het noodzakelijk andere groepen te combineren.

Extra instructie en hulp

Kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen die op De Repelaer meestal van de eigen leerkracht. Er wordt in de groepen gewerkt op drie niveaus. Via verlengde instructie en/of een eigen programma krijgen de leerlingen die moeite hebben met de lesstof de begeleiding die ze nodig hebben.

Pedagogisch en didactisch klimaat

Wij werken aan een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich veilig en op hun gemak voelen. In zo’n sfeer ontwikkelt een kind zich het beste. Aan respect en verdraagzaamheid ligt ten grondslag dat we verschillen tussen kinderen accepteren en recht doen aan de uniciteit van elk kind.
Met onderwijs dat gebaseerd is op deze waarden bieden we elkaar zorg in de échte zin van het woord. En leveren we een bijdrage aan het ontwikkelen of in stand houden van het zelfvertrouwen van kinderen. Kinderen met voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde respecteren zichzelf en een ander. Kijk voor meer informatie over ons onderwijsklimaat in de schoolgids.

Scroll naar boven