Ouders en de school

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie


Schakel tussen de ouders, schoolleiding en het bestuur

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H3O en het bestuur

Een initiatief van en voor ouders
De groepsleerkracht als eerste aanspreekpunt


Drie keer per jaar vinden er gesprekken plaats


Algemene informatieavond en per groep


Eenmaal per jaar staat er een bepaald onderwerp centraal


U kunt ons tussendoor gemakkelijk aanspreken

Communicatie-platform voor school en ouders


1 keer in de basisschooltijd vindt er een huisbezoek plaats