Praktische zaken

Leerlingadministratie

Verlofregeling, schoolverzuim en schoolvakanties

Feesten en vieringen, (sport)activiteiten en excursies

Hier treft u een overzicht aan van ons aanbod aan activiteiten.

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar op de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dit is voor zowel de kinderen als de ouders een hele stap. Er zijn in Dordrecht en omgeving veel mogelijkheden voor het volgen van voortgezet onderwijs. Een goede voorlichting voor ouders en kinderen is dus noodzakelijk.

In januari beleggen wij voor de ouders een voorlichtingsavond waarop de verschillende mogelijkheden van het voortgezet onderwijs belicht worden. Tevens krijgen de ouders informatie omtrent de open dagen die deze scholen organiseren. Wij achten het van groot belang dat u met uw kind enkele van deze open dagen bezoekt, daar de ervaring leert dat de kinderen daardoor heel goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven.

Regels en afspraken

Protocollen

Foto's e.d.

Verzekeringen en aansprakelijkheid